top of page
martin patro.jpg

Všeobecné obchodní podmínky

Ubytovací zařízení

Nová Salaš, Pec pod Sněžkou 157, 542 21

Recepce BookingPec

+420 777 949 336, +420 775 931 113

rezevace@bookingpec.com

Reality Pec s.r.o.

Pec pod Sněžkou 244

542 21 Pec pod Sněžkou

Provozovatel

Tyto Alba s.r.o.
Krkonošská 2001/16
120 00 Praha 2 – Vinohrady

 

IČO: 068 84 261
sp.zn.: C 290736 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní podmínky

 

Provozovatel poskytuje ubytovací službu zákazníkovi, který si rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Provozovatelem ubytovacích služeb je:

Tyto Alba s.r.o., sídlem Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290736. IČO: 068 84 261. Společnost je zastoupená Mgr. Michaelou Klegovou, jednatelkou společnosti.

Zákazníkem je osoba, která rezervuje ubytování v ubytovacím zařízení provozovatele.

Popis ubytovacích jednotek ubytovacího zařízení je uveden v rezervačním systému.

 

Cena za ubytovací služby je vypočtena rezervačním systémem podle typu ubytování, počtu rezervovaných ubytovacích jednotek, počtu hostů, délky a termínu rezervace.

Rezervační systém také vypočítává výši zálohy za ubytovací služby, které zákazník hradí online platební branou nebo převodem.

Zákazník hradí předem částku zálohy (kdykoli po vytvoření rezervace může být zaslána zálohová faktura na ubytování a další služby) za ubytování platební branou nebo převodem ve výši stanovené provozovatelem pro daný typ a termín ubytování.

Rezervace je po potvrzení ze strany provozovatele pro zákazníka závazná a zákazník je povinen uhradit částku zálohy za ubytování.

Pokud není záloha za ubytování řádně uhrazena, je provozovatel oprávněn uvolnit rezervovaný termín pro jiné zákazníky.

Storno podmínky jsou uvedeny NÍŽE.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi objednavatelem a poskytovatelem Služby.

Storno podmínky

 

Zákazník může zrušit rezervaci písemně nebo e-mailem.

 

Storno poplatky

Storno 14 a více dnů před zahájením pobytu … bezplatné, plná refundace zaplacené zálohy

Storno 7 až 14 dnů před zahájením pobytu … 50 % částky zaplacené zálohy

Storno méně než 7 dnů před zahájením pobytu … 100 % částky zaplacené zálohy

Kotva 1
Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

  • Poskytovatel ubytovacích služeb

  • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb

  • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě?

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

  • Proces zpracování a realizace objednané služby

  • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele

  • Volitelná dobrovolná registrace  zasílání newsletteru

  • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

 

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.

bottom of page